Missie jeugd: Wat willen we bereiken?
Als zorgondernemers vinden wij medezeggenschap en kwaliteit belangrijk. De deelnemer staat bij ons op de eerste plaats. Kwaliteit is voor ons een voortdurend streven om de best mogelijke zorg te leveren aan de deelnemers die bij ons op de boerderij verblijven. Met korte lijnen naar ouders/verzorgers. Daarbij staat voor ons hoog in het vaandel “Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt’ Wij hebben een cliëntenraad en een medezeggenschapsraad. Als ouder/verzorger kunt u zich hiervoor opgeven. 

Visie jeugd
Erve Tankink is een zorgboerderij waar kinderen en jongeren door middel spelen spel - doe activiteiten spelenderwijs worden uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen zoals onder andere spel, samenwerking en zelfvertrouwen.
In goed overleg met de ouders en een pedagogisch ervaren team, stellen we een individueel plan van aanpak op waarbij we aansluiten bij de behoeften en de mogelijkheden van het kind.”
Kortom; wij willen in goed overleg met ouders en kinderen een omgeving en klimaat bieden dat kinderen stimuleert het beste uit zichzelf te halen waarbij een gevoel van veiligheid en vertrouwen voorop staat.
Wij hebben tal van mogelijkheden op verschillende vlakken. Hierbij vinden wij het belangrijk dat iedere deelnemer de balans vindt tussen het kunnen en aankunnen. Genoeg uitdaging en vooral plezier in wat je doet! Ook vanuit veiligheid en vertrouwen. Met een individueel plan en minimaal 1 keer per jaar een evaluatie. 

Kwaliteit: Hoe tonen we de garantie?
De deelnemer staat bij ons op de eerste plaats. Kwaliteit is voor ons een voortdurend streven om de best mogelijke zorg te leveren aan de deelnemers die bij ons op de boerderij verblijven. Om cliënten en of naasten een stem te geven in de kwaliteit is er een cliënten- en medezeggenschapsraad. Bij aanmelding ontvangt de deelnemer hierover meer informatie.

Sinds april 2018 hebben wij het keurmerk van Prezo: Certificaat kwaliteitskeurmerk, met de daarbij behorende controles. Middels trainingen blijft het team actueel en kan de kwaliteit van de zorg blijven groeien.