De logeeropvang werkt met het zelfde vaste team als de dagbesteding. Hiermee wordt optimale stabiliteit geboden. Er zijn maximaal 8 loge├ęs in huis met ieder een eigen kamer. De jeugd word vanuit een vaste structuur ondersteund.

Opvangtijden:
De logeeropvang is in het weekend vanaf vrijdag 18.00 uur (na het eten). Of zaterdag ochtend vanaf 10.00 uur.

Aantal dagdelen:
Afhankelijk van de afgegeven indicatie kan de deelnemer een of meerdere nachten per week komen.

Vervoer:
Kinderen kunnen door de ouders gebracht worden, of wanneer er een indicatie vervoer is afgegeven komen ze met de taxi.

Kosten:
De vergoeding kan geregeld worden via onderaanneming of een PGB indicatie.