Visie en Kwaliteit

Erve Tankink biedt op het terrein van een boerderij voor melkvee, dagbesteding en kort verblijf aan kinderen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Vanaf 2018 zijn er plannen in ontwikkeling waarbij wij ook dagbesteding aanbieden voor volwassenen. Onder het kopje ‘Doelgroep volwassenen’ vindt u meer informatie hierover. In een uitdagende omgeving wordt met het team vorm gegeven aan de visie.

Visie:
Erve Tankink, waar kinderen en jongeren  door middel van spel- en doe-activiteiten spelenderwijs worden uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van onder andere spel, samenwerking en zelfvertrouwen.
In goed overleg met ouders en een pedagogisch ervaren team, stellen we een individueel plan van aanpak op waarbij we aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van het kind.”
Kortom; wij willen in goed overleg met ouders en kinderen een omgeving en klimaat bieden dat kinderen stimuleert het beste uit zichzelf te halen waarbij een gevoel van veiligheid en vertrouwen voorop staat.

Sinds 2019 bieden wij ook dagbesteding aan voor volwassenen. Wij hebben tal van mogelijkheden op verschillende vlakken. Hierbij vinden wij het belangrijk dat iedere deelnemer de balans vindt tussen het kunnen en aankunnen. Genoeg uitdaging en vooral plezier in wat je doet! Ook vanuit veiligheid en vertrouwen. Met een individueel plan en minimaal 1 keer per jaar een evaluatie. Jeugd en volwassenen hebben gescheiden trajecten.

Kwaliteit
Als zorgondernemers vinden wij medezeggenschap en kwaliteit belangrijk. De deelnemer staat bij ons op de eerste plaats. Kwaliteit is voor ons een voortdurend streven om de best mogelijke zorg te leveren aan de deelnemers die bij ons op de boerderij verblijven. Met korte lijnen naar ouders/verzorgers. Daarbij staat voor ons hoog in het vaandel “Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt’

Wij hebben een cliëntenraad en een medezeggenschapsraad. Als ouder/verzorger kunt u zich hiervoor opgeven.

Vanaf 2017 hebben wij zelfstandig aanbesteed bij de 14 Twentse gemeenten (samen 14). Hiervoor is het nodig om aan kwaliteit te voldoen. Sinds april 2018 hebben wij het gouden keurmerk van Prezo: Certificaat kwaliteitskeurmerk 2018 2020, met de daarbij behorende controles. Dit om de kwaliteit te kunnen waarborgen.  Wij hechten veel waarde aan trainingen om zo onze kennis te kunnen optimaliseren.